Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přistoupil jsi k jedné ze zdí, která je nejvíce ověšena vyhláškami a příkazy. Pozorně čti tato slova!

 

I když ses ocitl ve virtuálním světě, kde si můžeš dělat prakticky, co chceš, je třeba respektovat některá pravidla, aby ses zde cítil bezpečně, klidně a užil si spoustu zábavy. A pokud chceš porušovat školní řád, dělej to tak, aby tě nikdo neviděl a nepřišlo se na to. Pokud se na to přijde, čeká tě trest.

 

Vyhláška A "Studenti musí"

 

A.1 - Docházet pravidelně na vyučovací hodiny!

A.2 - V případě absence se nejpozději do 12 hodin omluvit. Nejlépe však uděláte, když se omluvíte předem!

A.3 - Vykat profesorům!

A.4 - Vykonávat úkoly a do určeného data je odevzdat.

A.5 - Dodržovat hygienu, spánek, pitný režim a potřebu jídla.

A.6 - Slušně se vyjadřovat.

A.7 - Plnit rozumné rozkazy profesorů.

A.8 - Mít alespoň 2 známky za školní rok.

 

Vyhláška B "Studenti nesmí"

 

B.1 - Potulovat se po prostorách školy od 23:00 do 4:00. Vyjímka jsou pouze PRIMUSI!

B.2 - Požívat návykové látky, kouřit a používat mudlovské věci.

B.3 - Jsou přísně zakázány svatby a pohlavní styky.

B.4 - Vyzradit heslo své koleje.

B.5 - Nadávat učitelům a jiným zaměstnancům školy.

B.6 - Vědomě porušovat školní řád.

B.7 - Propagovat jiné školy.

B.8 - Znečišťovat pozemky.

 

Vyhláška C "Student může"

 

C.1 - Požádat o vysvětlení učiva, pakliže uživo nepochopil.

C.2 - Používat od 2. ročníku formule (netýká se KLETEB ani ŠKODLIVÝCH kouzel)!

C.3 - Požádat ředitelku o založení zájmového kroužku.

C.4 - Pohybovat se po všech prostorách školy. V temném lese neručíme za jeho bezpečnost.

C.5 - Slušně vyjádřit svůj názor.

C.6 - Zúčastnit se voleb na primuse, prefekty nebo famfrpálového hráče.

C.7 - Bavit se ve volném čase s ostatními žáky, profesory, či vykonávat jiný koníček.

C.8 - Vlastnit majetek a nakládat se svými penězi podle vlastních uvážení.

 

Vyhláška D "Profesor musí"

 

D.1 - Docházet na každou ze svých hodin a odučit ji.

D.2 - Vysvětlit látku svými slovy (nekopírovat dlouhé texty) a srozumitelně.

D.3 - Zadat ve školním roce alespoň 1 domácí úkol.

D.4 - Zadat alespoň 2 písemné práce za školní rok.

D.5 - Pokud z vážných důvodů nemůže dorazit na hodiny, musí dát studentům včas vědět!

D.6 - Chovat se ke studentům a zaměstnancům slušně.

D.7 - Mít svůj vlastní kabinet (web) s učivem. Stačí velice jednoduchý.

D.8 - Chápat látce, kterou učí.

 

Vyhláška E "Profesor nesmí"

 

E.1 - Vulgárně se vyjadřovat vůči studentům a jiným zaměstnancům školy.

E.2 - Nadržovat, či jinak napomáhat studentům.

E.3 - Ukládat tresty a strhávat body, aniž by měl pádný důvod.

E.4 - Jinak zneužívat svou pravomoc.

E.5 - Vynášet z této školy.

E.6 - Propagovat jiné ško.y.

E.7 - Kouřit, požívat návykové látky a použvat mudlovské věci.

E.8 - Ve škole je přísný zákaz svateb a pohlavních styků!

 

Vyhláška F "Profesor může"

 

F.1 - Udělovat tresty, či body, pokud má pádný důvod.

F.2 - Být na škole v nočních hodinách.

F.3 - Používat formule (ne kletby ani škodlivá kouzla)

F.4 - Zúčastnit se voleb na ředitele kolejí.

F.5 - Udělovat pochvaly.

F.6 - Vnést do výuky i hry a zábavnější metody.

F.7 - Vlastnit majetek a nakládat s penězi podle vlastních uvážení.

F.8 - Vymyslet vlastní kroužek, či hodinu.

 

Vyhláška G "post PREFEKTA"

Proč tu jsou? Aby šli příkladem studentům a dohlíželi na ně.

Co můžou? Udělovat body.

Co nesmějí? Strhávat body a udělovat tresty.

 

Vyhláška H "post PRIMUSE"

Proč tu jsou? Jdou příkladem nejen sudentům, ale i prefektům a účastní se školní rady.

Co můžou? Strhávat i udělovat body, účastnit se školní rady.

Co nesmějí? Udělovat tresty.

 

Vyhláška I "post KAPITÁNA DRUŽSTVA"

Proč tu jsou? Snaží se vymyslet, co nejlepší taktiku hry.

Co můžou? V případě, že je nejaký student opravdu dobrý na famfrpál, mohou ho zvolit hráčem družstva, jinak se hráči volí anketou. Navrhovat termíny famfrpálu a vyřazovat slabé hráče.

Co nesmějí? x (co se týče famfrpálu)

 

Vyhláška J "post ŘEDITELE KOLEJÍ"

Proč tu jsou? Snaží se dovést kolej k úspěchu a k získání poháru.

Co můžou? Vymyslet maximálně 4x za rok kolejní soutěž (nejvíce do 250 bodů)

Co nesmějí? Nadržovat koleji!